Sexošky.sk
  Upozornenie
Stránka na ktorej sa nachádzate, obsahuje sexuálny, explicitný a eroticky zameraný materiál, ktorý je určený výhradne osobám ktoré dosiahli vek 18 a viac rokov. Kliknutím na tlačítko "vstúpiť" preto potvrdzujete, že máte 18 alebo viac rokov, súhlasíte bez akýchkoľvek výhrad s nižšie uvedenými podmienkami pre vstup na tento server. Zároveň vstupom potvrdzujete pravdivosť nasledovne uvedených údajov a skutočností:
 
 1. Dosiahol (la) som vek 18 rokov,a a na tieto stránky vstupujem dobrovoľne. Nepristupujem na tieto stránky z krajín, v ktorých sú takéto materiály zakázané.Ak som z krajiny kde je za dospelosť stanovený vyšší vek ako 18 rokov,prehlasujem, že som takýto vek dosiahol (la)
   
 2. Všetky materiály zo sexosky.sk budem používať výhradne pre seba,nebudem ich ukazovať, kopírovať, propagovať, ani poskytovať osobám, mladším ako 18 rokov, ani osobám, ktoré by tieto stránky pohoršovali, urážali, alebo boli v rozpore z ich vierou.
   
 3. Beriem na vedomie,že všetky materiály z tejto stránky sú chránené autorským zákonom,a preto akékoľvek kopírovanie a voľne šírenie obsahu alebo časti je bez písomného súhlasu prísne zakázané,a porušením niektorej z týchto podmienok sa môžem vystavit riziku občianskoprávneho a trestnoprávneho konania.
   
 4. Som si vedomý /má/, že správca inzertnej stránky sexosky.sk neposkytuje žiadne erotické a iné služby ktoré sú tu ponúkané, nie je ani eskortná agentúra, pretože všetky tu ponúkané služby sú ponukami jednotlivcov, ktorí si za inzerciu sami zodpovedajú a zároveň, že správca tejto stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ponúkaných služieb, / vrátane škody zo strát na zisku, z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácií o podnikaní alebo akejkoľvek finančnej straty/, ani za pravdivosť informácií uvedených v jednotlivých ponukách, a takisto nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, straty, újmy inzerentov, ako aj osôb využívajúcich ponuky a služby na týchto stránkach,ani akékoľvek škody, straty a újmy tretej osoby.
    
 5. Sexosky.sk nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné občiansko- a trestnoprávne vzťahy, ktoré možu vzniknúť medzi inzerentmi a osobami využívajúce služby na tejto stránke.
   
 6. V prípade, že nespĺňam ktorúkoľvek z uvedených podmienok, zaväzujem sa portál sexosky.sk okamžite opustiť

 
 
Vstúpiť na portál sexosky.sk
 
 
 

 
ISTUDIO webdesign & programming